ZASADY ROZLICZEŃ 2017-10-18T19:05:15+00:00

ZASADY ROZLICZEŃ

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnej rozmowy z klientem po zapoznaniu się ze specyfiką sprawy.

W Kancelarii funkcjonują systemy rozliczeń:

SYSTEM WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO

Jest to podstawowy system rozliczeń stosowany przy wycenie usług prawnych. W tym wypadku, po zapoznaniu ze specyfiką sprawy oraz oczekiwaniami klienta ustalana jest cena za świadczoną pomoc prawną.

Zasadą jest płatność z góry przy powierzeniu sprawy. Przewidziana jest również możliwość uregulowania należności w dogodnych dla klienta ratach.

SYSTEM WYNAGRODZENIA GODZINOWEGO

W systemie wynagrodzenia godzinowego ustalana jest stawka za godzinę pracy nad sprawą. Koszty świadczonej usługi określane są poprzez pomnożenie liczby godzin przez stawkę godzinową.

W tym wypadku wynagrodzenie jest regulowane z dołu, po wykonaniu usługi, jednakże przy powierzeniu prowadzenia sprawy pobierana jest zaliczka.

SYSTEM WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWO – GODZINOWEGO

System wynagrodzenia ryczałtowo – godzinowego polega na tym, że w ramach określonej stawki realizowany jest określony nakład pracy w wymiarze godzinowym lub z zastosowaniem innego miernika (np. liczby zaopiniowanych umów, skierowanych pozwów) następne realizowane czynności są wyceniane według stawki godzinowej odpowiednio niższej niż stawka określona dla danej usługi w systemie godzinowym.