Udział w negocjacjach oraz innych czynnościach mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu 2018-05-19T13:17:42+00:00

UDZIAŁ W NEGOCJACJACH ORAZ INNYCH CZYNNOŚCIACH MAJĄCYCH NA CELU POZASĄDOWE ROZWIĄZANIE SPORU

Udział w negocjacjach oraz innych czynnościach mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu polega na reprezentowaniu klienta w prowadzonych rozmowach lub wymianie korespondencji, a także udział w redagowaniu porozumienia kończącego negocjacje lub spór pozasądowy. W ramach tej formy udzielenia pomocy prawnej możliwy jest zarówno bezpośredni udział w prowadzonych rozmowach, jak i szeroko rozumiane przygotowanie taktyki i strategii negocjacyjnej.

Koszty:

Koszt udziału w negocjacjach określany jest godzinowo i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. W uzasadnionych wypadkach, jeżeli charakter sprawy na to pozwala może być również określony ryczałtowo. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udział w negocjacjach można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl5