Reprezentacja Klienta w postępowaniu 2018-05-19T13:18:39+00:00

REPREZENTACJA KLIENTA W POSTĘPOWANIU

Reprezentacja klienta w postępowaniu obejmuje udział adwokata w prowadzonych postępowaniach prowadzonych przed sądami, organami ścigania (prokuratura, Policja, Straż Graniczna), organami kontroli (np. Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Transportu Drogowego, organy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz organami administracji publicznej prowadzącymi postępowanie administracyjne.

Koszty:

Koszt reprezentacji klienta w ramach postępowania ustalany jest w systemie:

– ryczałtowym;

– ryczałtowym z premią za sukces;

– godzinowym;

– ryczałtowo – godzinowym;

i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. W sprawach o zapłatę koszty zastępstwa procesowego standardowo określane są z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z tym, że w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, niezbędnego nakładu pracy oraz przyjętego systemu rozliczenia ostateczny koszt reprezentowania klienta może być niższy lub wyższy niż wskazane stawki minimalne.

W pozostałych sprawach koszt reprezentacji klienta ustalany jest indywidualnie.

Aktualną informację na temat stawek wynagrodzenia z tytułu reprezentacji klienta w ramach prowadzonego postępowania można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl