Przygotowanie projektów umów i aktów normatywnych 2018-05-19T13:16:47+00:00

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW  UMÓW I AKTÓW NORMATYWNYCH

Przygotowanie projektów umów i aktów normatywnych polega na przygotowaniu treści odpowiedniego dokumentu (np. umowy, regulaminu, statutu) w sposób zgodny z przepisami prawa tak by w jak najszerszym stopniu uwzględnić interes klienta oraz określone przez niego cele.

Koszty:

Koszt przygotowania projektu umów lub aktu normatywnego określany jest:

– ryczałtowo

– godzinowo

i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za przygotowanie projektu umowy lub aktu normatywnego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl