Opiniowanie projektów umów i aktów prawnych 2018-05-19T13:17:14+00:00

OPINIOWANIE PROJEKTÓW UMÓW I AKTÓW PRAWNYCH

Opiniowanie projektów umów i aktów prawnych polega na ocenie zgodności przedłożonych do zaopiniowania projektów dokumentów z przepisami prawa oraz wprowadzeniu niezbędnych korekt. Opiniowanie takich dokumentów ma na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesów klienta oraz realizację stawianych przez niego celów.

Koszty:

Koszt opiniowania projektów umów i aktów prawnych określany jest:

– ryczałtowo;

– godzinowo;

i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za opiniowanie umów i aktów prawnych można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl