Opinia prawna 2018-05-19T13:10:31+00:00

OPINIA PRAWNA

Sporządzenie opinii prawnej, polega na rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego w stanie faktycznym ustalonym na podstawie informacji przekazanych przez Klienta oraz zbadaniu przedłożonych przez niego dokumentów. Opinia prawna ma formę pisemną.

Koszty:

Koszt sporządzenia opinii może być określony:

– ryczałtowo;

– godzinowo;

i jest uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. 505 999 087

Lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl