WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM 2017-10-16T23:04:28+00:00

Szanowni Państwo

Dziękuję za zainteresowane ofertą Kancelarii Adwokackiej Adwokat Bianca Zwierzyńska.

Rolą adwokata jest udzielenie pomocy prawnej. Żeby pomoc ta była skuteczna i dla Państwa satysfakcjonująca adwokat musi dysponować możliwie szerokim zakresem informacji pozwalających mu na ustalenia stanu faktycznego oraz ewentualne jego wykazanie (udowodnienie) w postępowaniu sądowym czy też postępowaniu przed organami administracji. Dlatego też warto stosować się do poniższych wskazówek, które niewątpliwie ułatwią współpracę między Kancelarią a Państwem.

  1. Adwokatowi warto przedstawić swoje oczekiwania co do celu jaki w określonej sytuacji chce się osiągnąć. Ułatwi to dobór odpowiednich działań mających na celu jego osiągnięcie.
  2. Z Adwokatem można być szczerym. Adwokat jest związany tajemnicą zawodową, która obejmuje wszelkie okoliczności, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej. Zachowanie tajemnicy zawodowej jest zabezpieczone przez prawo odpowiedzialnością karną, odszkodowawczą oraz dyscyplinarną. Adwokata nie można również przesłuchać na okoliczności objęte udzieleniem pomocy prawnej.
  3. Adwokatowi powinno przedstawić się wszystkie istotne informacje na temat danej sprawy, nawet te, które w Państwa ocenie są nieistotne. Dotyczy to również posiadanych przez Państwa dokumentów, nagrań, fotografii lub innych dowodów.
  4. Rozwiązując problemy prawne należy spieszyć się powoli. Oczywiście każdemu zależy na jak najszybszym załatwieniu swojej sprawy. Warto jednak dać sobie czas na zastanowienie i odpowiednie przygotowanie się do sprawy, tak by w jej toku uniknąć zbędnych komplikacji. Tak więc dla dobra sprawy czasami trzeba uzbroić się w cierpliwość.
  5. Przed wizytą w Kancelarii warto skontaktować się telefonicznie lub e – mailem żeby uzyskać wiedzę na temat tego, jakie informacje mogą być szczególnie przydatne dla rozwiązania Państwa sprawy. Można to ustalić telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl