Windykacja 2018-05-19T13:16:12+00:00

WINDYKACJA

Kancelaria obejmuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie windykacji należności. Obejmuje ona reprezentację w postępowaniu sądowym, postępowaniu w przedmiocie zaopatrzenia tytułu wykonawczego w klauzulę wykonalności oraz postępowaniu egzekucyjnym mających na celu odzyskanie nieuregulowanej należności. Ofertą objęte są również inne postępowania niezbędne do odzyskania należności to jest:

– powództwo wierzyciela o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;

– powództwo o stwierdzenie nieważności umowy, na skutek której dłużnik pozbył się wartościowego składnika majątku;

– skarga pauliańska, czyli powództwo o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej prowadzącej do pokrzywdzenia wierzyciela.

Powództwa powyższe mają na celu umożliwienie windykacji należności w wypadku nielojalnych zachowań dłużnika.

Ponadto w ramach oferty windykacji Kancelaria oferuje również pomoc prawną w postępowaniach karnych będących konsekwencją uchylania się dłużnika od zapłaty należności, bądź też świadomego pozbywania się przez dłużnika jego majątku.

Bliższą informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl