Sprawy Polsko-Niemieckie 2018-05-19T13:15:52+00:00

SPRAWY POLSKO – NIEMIECKIE

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach wymagających znajomości języka niemieckiego. Język niemiecki jest językiem urzędowym w Republice Federalnej Niemiec, Republiki Austrii, Konfederacji Szwajcarskiej.

Oferta ta skierowana jest do osób, które:

– prowadzą bądź zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie państw niemieckojęzycznych;

– są objęte postępowaniem cywilnym, karnym lub administracyjnym prowadzonym przez organy państw niemieckojęzycznych.

Oferta Kancelarii w tym zakresie obejmuje:

– udzielanie porad prawnych;

– udział w negocjacjach z partnerami niemieckojęzycznymi;

– przygotowanie korespondencji z organami państw niemieckojęzycznych w języku niemieckim;

– pośrednictwo w uzyskaniu profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów w państwach niemieckojęzycznych.

Bliższą informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl