Prawo rodzinne 2018-05-19T13:12:05+00:00

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne reguluje funkcjonowanie człowieka w rodzinie określając ramy życia rodzinnego, stosunki majątkowe między małżonkami oraz określając zasady wykonywania władzy rodzicielskiej.

W praktyce procesowej w ramach prawa rodzinnego prowadzone są sprawy:

– o rozwód lub unieważnienie małżeństwa;

– o alimenty;

– o uregulowanie kontaktów z dzieckiem;

– o uregulowanie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej;

– o ustalenie pochodzenia dziecka (stwierdzenie bądź zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa);

– o ustanowienie lub rozwiązanie przysposobienia.

Bliższą informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl