Prawo karne 2018-05-19T13:12:30+00:00

PRAWO KARNE

Prawo karne obejmuje dziedzinę prawa dotyczącą zasad wymierzania kary za popełnione przestępstwa i wykroczenia. Ta dziedzina prawa jest specyficzna ze względu na to, że z jednej strony chroni ona podstawowe dla człowieka wartości, z drugiej zaś strony w te wartości w znaczący sposób ingeruje. Ponadto ta gałąź prawa reguluje również zasady wykonywania orzeczonej kary.

W praktyce pomoc prawna świadczona w ramach prawa karnego obejmuje:

  1. Obronę klienta w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym, karnoskarbowym lub wykroczeniowym;

  2. Reprezentację skazanego w postępowaniu wykonawczym, np. w sprawach o udzielenie odroczenia w wykonaniu orzeczonej kary,

  3. Reprezentację pokrzywdzonego w prowadzonym postępowaniu karnym w taki sposób, aby jego interes był maksymalnie uwzględniony przez organy procesowe.

Bliższą informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl