Prawo cywilne 2018-05-19T13:11:38+00:00

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne to prawo dnia codziennego. Obejmuje ono takie zagadnienia jak choćby zawieranie różnego rodzaju umów, korzystanie z własności, dziedziczenie.

W praktyce procesowej sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane są zarówno w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym. Przykładowo można tutaj wskazać postępowania:

– o zapłatę (odszkodowania, z tytułu wykonanej umowy, bezpodstawnego wzbogacenia);

– o ochronę dóbr osobistych;

– o ustalenia istnienia prawa lub stosunku prawnego;

– o ustanowienie służebności;

– o zniesienie współwłasności;

– o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku;

– o ubezwłasnowolnienie.

Bliższą informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl