Prawa autorskie prawo własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji 2018-05-19T13:13:52+00:00

PRAWA AUTORSKIE PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ  I ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Prawo własności intelektualnej to szeroka dziedzina prawa regulująca zagadnienia związane z:

– prawami autorskimi czyli uprawnieniami twórcy określonego utworu. Pojęcie utworu jest bardzo szerokie i obejmuje wytwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, muzyczne i słowno – muzyczne, sceniczne i audiowizualne;

– prawami własności przemysłowej regulującymi zagadnienia związane z prawami do patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia lub nazw pochodzenia.

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji to z kolei ogół norm prawnych mających na celu zapewnienie ochrony interesów przedsiębiorców przed działaniami sprzecznymi z prawem i dobrymi obyczajami, w tym m.in. przed bezprawnym posługiwaniem się cudzą własnością intelektualną.

W dziedzinie praw autorskich, prawa własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji Kancelaria oferuje między innymi:

– przygotowanie umów o zakazie konkurencji;

– audyt prawny oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;

– reprezentowanie w postępowaniach przed właściwym urzędem patentowym;

– reprezentację przed sądami i organami władzy publicznej w postępowaniach związanych z naruszeniem praw autorskich oraz naruszeniem zakazu nieuczciwej konkurencji.

Bliższą informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl