Odszkodowania 2018-05-19T13:15:26+00:00

ODSZKODOWANIA

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie sądowego i pozasądowego dochodzenia odszkodowań będących wynikiem:

– niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

– czynu niedozwolonego (obejmującego wszelkiego rodzaju wypadki i zdarzenia będące wynikiem naruszenia przepisów prawa),

– wypadku przy pracy,

– odszkodowania za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej;

– odszkodowań związanych z represjami oraz działalnością na rzecz niepodległego Państwa Polskiego.

W ramach wskazanych wyżej kategorii spraw Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie reprezentacji w postępowaniach sądowych i pozasądowych, których celem jest uzyskanie jak najwyższych korzyści dla klienta. Obejmuje to w szczególności prowadzenie:

– negocjacji z kontrahentem;

– negocjacji z ubezpieczycielem;

– pomoc w gromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego;

– reprezentacja przed organami administracji, organami ścigania oraz sądami.

Bliższą informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl