Obsługa firm z branży transport spedycja logistyka (TLS) 2018-05-19T13:15:03+00:00

OBSŁUGA FIRM Z BRANŻY TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA (TLS)

Kancelaria oferuje pomoc prawną każdemu przedsiębiorcy. Nie mniej obsługa prawna przedsiębiorców z branży TLS stanowi jedną z jej wiodących specjalizacji. Jest ona wynikiem doświadczenia w obsłudze podmiotów z tej branży oraz opiera się na znajomości specyfiki zarówno prawnej, jak i faktycznej.

Podobnie jak i w wypadku obsługi przedsiębiorców możliwa jest zarówno obsługa kompleksowa, jak i obsługa dopasowana do potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorcy. I tak w ramach obsługi branży TLS Kancelaria oferuje:

  1. Obsługę kompleksową obejmującą całokształt problematyki prawnej związanej z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorcę w branży TLS;

  2. Modułową, w ramach której przedsiębiorca może wybrać następujące moduły:

– windykację roszczeń, obejmującą sprawne dochodzenie roszczeń z tytułu wykonywanej usługi transportowej;

– cywilnoprawny, obejmujący udział w negocjacjach, przygotowanie i opiniowanie umów, regulaminów świadczenia usług itp. oraz reprezentację przedsiębiorcy w postępowaniach cywilnoprawnych;

– prawa pracy, obejmujący rozwiązywanie problemów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz współpracą z innymi firmami transportowymi (podwykonawcami) oraz reprezentację przedsiębiorcy transportowego przed sądami pracy i w postępowaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy;

– moduł kontroli, obejmujący reprezentację przedsiębiorcy przed organami prowadzącymi kontrole w szczególności Inspekcję Transportu Drogowego, Państwową Inspekcję Pracy;

– ochrona tajemnicy przedsiębiorca oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji obejmujący audyt oraz bieżący monitoring rozwiązań prawnych stosowanych przez przedsiębiorcę dla ochrony tajemnicy przedsiębiorcy, przygotowanie stosownych rozwiązań prawnych oraz reprezentację przedsiębiorcy w postępowaniach będących wynikiem naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Ponadto Kancelaria oferuje następujące usługi:

  1. Pakiet Start, obejmujący wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzenie czynności niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej to jest wpisu we właściwych rejestrach oraz uzyskania licencji transportowej;

  2. Pakiet Leasing obejmujący pomoc prawną w sytuacjach sporu z leasingodawcą;

  3. Pakiet Windykacja obejmujący reprezentację przedsiębiorcy przy windykacji należności z tytułu wykonanych usług przewozu.

Bliższą informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl